fbpx
Capital + 8% brut

HOE HET WERKT ?

Publieksfinanciering (crowdfunding) biedt de mogelijkheid om aan particulieren te investeren in vastgoedprojecten en te genieten van hoge rendementen (8%bruto/jaar bij ons).

De investeerder (u) en de promotor van het project (wij) zijn de 2 partijen in het project.

De vastgoedprojecten zijn onder andere een of meerdere gebouwen renoveren om ze daarna door te verkopen. De promoter van het project kan gebruik maken van drie financieringsvormen die vaak complementair zijn :

  • Eigen bijdrage
  • Klassieke banklening
  • Financiering van het type crowdfunding

Voor de projectontwikkelaar, is crowdfunding een alternatieve financieringswijze dat meer kost als een banklening maar reactiever is. Voor de investeerder is het een manier om te investeren in vastgoed en te genieten van een uitzonderlijk rendement dat mogelijk is zonder zich zorgen te maken over de keuze van het onroerend goed, de uitvoering het werk of de wederverkoop.

HOE WERKT INVESTERING ?

  • DE KEUZE VAN HET VASTGOED

De Keuze van het onroerend goed wordt gedaan aan de hand van specifieke criteria :

–  Ligging

–  Soort van het vastgoed (opbrengsthuizen, appartementen , enz…)

–  Toegang (openbaar vervoer, autosnelweg, …)

Al deze criteria hebben het doel om de kansen op wederverkoop te maximaliseren aan de hoogst mogelijke waarde.

Zodra het onroerend goed gekozen is en het aanbod is goedgekeurd, tekenen we een verkoopovereenkomst en beginnen we aan de financieringsfase.

 

  • DE LANCERING VAN DE CROWDFUNDING CAMPAGNE

Van zodra de verkoopovereenkomst getekend is en het werkbudget bekend is, lanceren we de publieksfinanciering. Indien u kiest om op de hoogte gehouden te worden, krijgt u een e-mail met alle informatie van het project. En kunt u een gewenst bedrag: tussen € 5.000 en € 100.000 voor een project met een waarde van minder dan € 100.000, en tussen € 100.000 en € 1.000.000 voor duurdere vastgoedprojecten.

 

  • LENINGSCONTRACT

De belegging, gerealiseerd door de investeerders, is het onderwerp van een gestandaardiseerde leningovereenkomst tussen de investeerder (u) en de houder van het project (wij).

 

  • WERK

De bedrijven die we opdracht geven voor de werken zijn bedrijven die ook voor ons werken op andere werven. Foto’s worden regelmatig op onze blog geplaatst, zodat u de evolutie van de werken kan volgen gedurende de gehele investering. De duur van de werken hangt af van het project en maakt deel uit van de beschrijvingen in de e-mail die u ontvangt op het moment van de fondsenverwerving. Een volledige renovatie duurt ongeveer een jaar en het volledige project ongeveer 18 maanden (om tijd te voorzien voor de wederverkoop).

 

  • VERKOOP VAN HET VASTGOED

Als de werken klaar zijn, zetten we het pand te koop, via ons klantenbestand en vastgoedsites.

Van zodra de potentiële koper een verkoopovereenkomst heeft ondertekend, moet hij de akte ondertekenen (de aankoop voltooien) binnen 4 maanden. Dit kan natuurlijk sneller, afhankelijk van de wens van de koper.

 

  • RENDEMENT OP DE INVESTERING

De duur van uw investering zal gemiddeld van 12 maanden zijn.

De 8% wordt berekend vanaf de eerste dag van uw belegging tot de dag van terugbetaling. Bevoorbeeld, als het project 18 maanden duurt, bedraagt de bruto betaalde beloning 8%.

De belegging is aan bepaalde risico’s onderhevig. Zo loopt de belegger het risico om het geïnvesteerde kapitaal volledig of gedeeltelijk te verliezen, evenals het risico om interesten niet of met vertraging te ontvangen. Vermits de beleggingsinstrumenten niet genoteerd zijn, loopt de belegger het risico grote problemen te ondervinden om zijn positie aan een derde te verkopen indien hij dat zou wensen. De belegging bestaat uit een lening die achtergesteld is aan alle huidige en toekomstige schulden van de uitgevende instelling.

De belegging is eveneens blootgesteld aan alle risico’s verbonden aan de verschillende immobiliënprojecten van de uitgevende instelling. We raden elke investeerder aan om de informatienota grondig te lezen voordat hij een beleggingsbeslissing neemt om de potentiële risico’s en voordelen van een beslissing om in de aangeboden gestandaardiseerde leningen te beleggen volledig te begrijpen.

Informatie over elk project, inclusief de informatienota, is te vinden op de “projecten” pagina.